Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 18:26
kontakt
AGORA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 343 186,00 343 186,00
0,0%
382 920,00
11,6%
393 317,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 014,00 -16 014,00
---
-36 347,00
---
-67 305,00
---
Zysk (strata) brutto -59 750,00 -59 750,00
---
25 076,00
---
-6 259,00
---
Zysk (strata) netto -54 859,00 -54 859,00
---
27 763,00
---
-3 465,00
---
Amortyzacja 31 718,00 31 718,00
0,0%
32 029,00
1,0%
30 897,00
-3,5%
Aktywa 1 041 990,00 1 041 990,00
0,0%
1 024 848,00
-1,6%
979 234,00
-4,5%
Kapitał własny 773 388,00 773 388,00
0,0%
800 772,00
3,5%
797 912,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,60 16,60
0,0%
17,19
3,5%
17,13
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,18 -1,18
---
0,60
---
-0,07
---