Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:32
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 113 080,00 87 017,00
-23,0%
87 017,00
0,0%
95 436,00
9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 863,00 -18 389,00
---
-18 389,00
---
-15 703,00
---
Zysk (strata) brutto 5 388,00 -19 282,00
---
-19 282,00
---
23 631,00
---
Zysk (strata) netto 3 280,00 -16 925,00
---
-16 925,00
---
22 697,00
---
Amortyzacja 8 042,00 7 558,00
-6,0%
7 558,00
0,0%
7 494,00
-0,8%
Aktywa 1 024 848,00 985 804,00
-3,8%
985 804,00
0,0%
986 566,00
0,1%
Kapitał własny 800 772,00 783 847,00
-2,1%
783 847,00
0,0%
806 544,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,19 16,83
-2,1%
16,83
0,0%
17,32
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,36
---
-0,36
---
0,49
---