Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 01:32
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 96 218,00 114 646,00
19,2%
91 256,00
-20,4%
96 480,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 458,00 -13 755,00
---
-23 843,00
---
-19 458,00
---
Zysk (strata) brutto 3 919,00 -14 527,00
---
-24 924,00
---
22 136,00
---
Zysk (strata) netto 4 953,00 -14 190,00
---
-20 211,00
---
22 251,00
---
Amortyzacja 7 823,00 8 022,00
2,5%
7 388,00
-7,9%
6 597,00
-10,7%
Aktywa 982 291,00 979 234,00
-0,3%
995 749,00
1,7%
1 013 996,00
1,8%
Kapitał własny 811 498,00 797 912,00
-1,7%
777 701,00
-2,5%
799 952,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,42 17,13
-1,7%
16,70
-2,5%
17,17
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,30
---
-0,43
---
0,48
---