Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:44
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 217 103,00 208 150,00
-4,1%
230 460,00
10,7%
212 188,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 925,00 9 209,00
-65,8%
23 625,00
156,5%
20 745,00
-12,2%
Zysk (strata) brutto 25 562,00 8 104,00
-68,3%
25 138,00
210,2%
20 141,00
-19,9%
Zysk (strata) netto 21 118,00 5 877,00
-72,2%
21 805,00
271,0%
14 034,00
-35,6%
Amortyzacja 7 795,00 7 875,00
1,0%
7 525,00
-4,4%
8 116,00
7,9%
Aktywa 746 839,00 722 156,00
-3,3%
758 826,00
5,1%
793 823,00
4,6%
Kapitał własny 336 060,00 341 953,00
1,8%
355 362,00
3,9%
369 328,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 240,04 244,25
1,8%
253,83
3,9%
263,81
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,08 4,20
-72,2%
15,58
271,0%
10,02
-35,6%