Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 20:58
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 299 994,00 247 170,00
-17,6%
72 259,00
-70,8%
186 868,00
158,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 708,00 11 053,00
3,2%
-226 820,00
---
-4 377,00
---
Zysk (strata) brutto 27 580,00 7 964,00
-71,1%
-178 114,00
---
-7 519,00
---
Zysk (strata) netto 25 310,00 6 293,00
-75,1%
-135 378,00
---
-4 277,00
---
Amortyzacja 3 659,00 3 701,00
1,1%
3 761,00
1,6%
3 650,00
-3,0%
Aktywa 1 574 366,00 1 552 009,00
-1,4%
1 455 859,00
-6,2%
1 614 466,00
10,9%
Kapitał własny 882 088,00 889 881,00
0,9%
756 443,00
-15,0%
753 666,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,66 3,68
0,7%
3,12
-15,3%
3,10
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,03
-75,2%
-0,56
---
-0,02
---