Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 22:40
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 242 594,00 378 543,00
56,0%
261 585,00
-30,9%
379 046,00
44,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 810,00 36 768,00
187,0%
13 003,00
-64,6%
29 172,00
124,3%
Zysk (strata) brutto 13 954,00 51 205,00
267,0%
19 440,00
-62,0%
77 474,00
298,5%
Zysk (strata) netto 12 422,00 44 578,00
258,9%
19 652,00
-55,9%
71 454,00
263,6%
Amortyzacja 2 270,00 2 540,00
11,9%
2 597,00
2,2%
2 769,00
6,6%
Aktywa 1 718 691,00 1 761 323,00
2,5%
1 885 289,00
7,0%
1 798 559,00
-4,6%
Kapitał własny 765 409,00 811 097,00
6,0%
832 249,00
2,6%
904 703,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,43
6,0%
3,50
2,1%
3,79
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,19
261,5%
0,08
-55,9%
0,30
260,2%