Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:20
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 808,00 242 594,00
56,7%
378 543,00
56,0%
261 585,00
-30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 717,00 12 810,00
9,3%
36 768,00
187,0%
13 003,00
-64,6%
Zysk (strata) brutto 30 060,00 13 954,00
-53,6%
51 205,00
267,0%
19 440,00
-62,0%
Zysk (strata) netto 28 455,00 12 422,00
-56,3%
44 578,00
258,9%
19 652,00
-55,9%
Amortyzacja 2 246,00 2 270,00
1,1%
2 540,00
11,9%
2 597,00
2,2%
Aktywa 1 649 911,00 1 718 691,00
4,2%
1 761 323,00
2,5%
1 885 289,00
7,0%
Kapitał własny 751 501,00 765 409,00
1,9%
811 097,00
6,0%
832 249,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,18 3,24
1,9%
3,43
6,0%
3,50
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,05
-56,7%
0,19
261,5%
0,08
-55,9%