Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 21:40
kontakt
COMARCH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 248 850,00 339 498,00
36,4%
271 038,00
-20,2%
275 297,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 702,00 2 532,00
-92,9%
13 912,00
449,4%
-1 069,00
---
Zysk (strata) brutto 37 695,00 -3 356,00
---
14 945,00
---
54 951,00
267,7%
Zysk (strata) netto 34 356,00 -9 022,00
---
9 362,00
---
54 585,00
483,0%
Amortyzacja 11 609,00 14 845,00
27,9%
12 603,00
-15,1%
12 945,00
2,7%
Aktywa 1 461 960,00 1 516 075,00
3,7%
1 528 109,00
0,8%
1 562 212,00
2,2%
Kapitał własny 1 022 911,00 1 018 093,00
-0,5%
1 021 827,00
0,4%
1 039 075,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 125,77 125,18
-0,5%
125,63
0,4%
127,76
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,22 -1,11
---
1,15
---
6,71
483,1%