Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:14
kontakt
COMARCH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 221 931,00 248 850,00
12,1%
339 498,00
36,4%
271 038,00
-20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 259,00 35 702,00
1 480,4%
2 532,00
-92,9%
13 912,00
449,4%
Zysk (strata) brutto 31 728,00 37 695,00
18,8%
-3 356,00
---
14 945,00
---
Zysk (strata) netto 29 349,00 34 356,00
17,1%
-9 022,00
---
9 362,00
---
Amortyzacja 11 427,00 11 609,00
1,6%
14 845,00
27,9%
12 603,00
-15,1%
Aktywa 1 469 065,00 1 461 960,00
-0,5%
1 516 075,00
3,7%
1 528 109,00
0,8%
Kapitał własny 985 436,00 1 022 911,00
3,8%
1 018 093,00
-0,5%
1 021 827,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 121,16 125,77
3,8%
125,18
-0,5%
125,63
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,61 4,22
17,1%
-1,11
---
1,15
---