Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 14:13
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 128 216,00 154 585,00
20,6%
158 868,00
2,8%
102 688,00
-35,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -276,00 13 232,00
---
19 105,00
44,4%
-17 273,00
---
Zysk (strata) brutto 6 109,00 5 758,00
-5,7%
17 421,00
202,6%
-22 258,00
---
Zysk (strata) netto 5 701,00 4 402,00
-22,8%
13 310,00
202,4%
-18 214,00
---
Amortyzacja 14 904,00 13 838,00
-7,2%
14 680,00
6,1%
15 353,00
4,6%
Aktywa 988 801,00 999 885,00
1,1%
986 685,00
-1,3%
971 081,00
-1,6%
Kapitał własny 673 877,00 678 279,00
0,7%
691 589,00
2,0%
673 375,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 2,76
0,7%
2,82
2,0%
2,74
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-21,7%
0,05
200,0%
-0,07
---