Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 19:05
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 158 868,00 102 688,00
-35,4%
176 769,00
72,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 105,00 -17 273,00
---
28 405,00
---
Zysk (strata) brutto 17 421,00 -22 258,00
---
23 174,00
---
Zysk (strata) netto 13 310,00 -18 214,00
---
18 269,00
---
Amortyzacja 14 680,00 15 353,00
4,6%
14 968,00
-2,5%
Aktywa 986 685,00 971 081,00
-1,6%
966 178,00
-0,5%
Kapitał własny 691 589,00 673 375,00
-2,6%
651 787,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,82 2,74
-2,6%
2,65
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,07
---
0,07
---