Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 23:35
kontakt
ALTA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 929,00 929,00
0,0%
871,00
-6,2%
760,00
-12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -518,00 -518,00
---
-2 108,00
---
-1 908,00
---
Zysk (strata) brutto 149,00 149,00
0,0%
16 679,00
11 094,0%
7 919,00
-52,5%
Zysk (strata) netto 149,00 149,00
0,0%
16 679,00
11 094,0%
7 919,00
-52,5%
Amortyzacja 168,00 168,00
0,0%
170,00
1,2%
103,00
-39,4%
Aktywa 176 949,00 176 949,00
0,0%
189 316,00
7,0%
200 432,00
5,9%
Kapitał własny 172 093,00 172 093,00
0,0%
188 349,00
9,4%
192 624,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
12,45
---
12,62
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
1,10
---
0,52
-52,9%