Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 00:58
kontakt
ALTA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 871,00 760,00
-12,7%
599,00
-21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 108,00 -1 908,00
---
-3 340,00
---
Zysk (strata) brutto 16 679,00 7 919,00
-52,5%
4 199,00
-47,0%
Zysk (strata) netto 16 679,00 7 919,00
-52,5%
4 199,00
-47,0%
Amortyzacja 170,00 103,00
-39,4%
32,00
-68,9%
Aktywa 189 316,00 200 432,00
5,9%
197 675,00
-1,4%
Kapitał własny 188 349,00 192 624,00
2,3%
196 823,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,45 12,62
1,3%
12,89
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,52
-52,9%
0,28
-47,0%