Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 12:25
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 195,00 149,00
-23,6%
152,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -287,00 -392,00
---
-798,00
---
Zysk (strata) brutto 9 283,00 -170,00
---
-770,00
---
Zysk (strata) netto 9 283,00 -170,00
---
-770,00
---
Amortyzacja 7,00 8,00
14,3%
8,00
0,0%
Aktywa 200 432,00 193 013,00
-3,7%
192 369,00
-0,3%
Kapitał własny 192 624,00 192 454,00
-0,1%
191 684,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,62 12,60
-0,1%
12,55
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 -0,01
---
-0,05
---