Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:06
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 335 227,00 347 412,00
3,6%
393 187,00
13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 735,00 25 577,00
-21,9%
38 308,00
49,8%
Zysk (strata) brutto 32 570,00 25 572,00
-21,5%
38 307,00
49,8%
Zysk (strata) netto 26 024,00 20 523,00
-21,1%
30 715,00
49,7%
Amortyzacja 1 295,00 1 522,00
17,5%
1 313,00
-13,7%
Aktywa 489 184,00 458 907,00
-6,2%
586 373,00
27,8%
Kapitał własny 219 545,00 217 433,00
-1,0%
249 533,00
14,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,89 9,80
-1,0%
11,24
14,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,17 0,92
-21,2%
1,38
49,8%