Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 06:22
kontakt
SUWARY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-09-302020-09-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98 458,00 112 831,00
14,6%
144 749,00
28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 294,00 13 124,00
---
18 270,00
39,2%
Zysk (strata) brutto -4 299,00 9 968,00
---
39 696,00
298,2%
Zysk (strata) netto -4 761,00 9 371,00
---
39 041,00
316,6%
Amortyzacja 5 746,00 5 582,00
-2,9%
5 315,00
-4,8%
Aktywa 139 866,00 144 566,00
3,4%
154 514,00
6,9%
Kapitał własny 67 421,00 76 283,00
13,1%
109 555,00
43,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,61 16,53
13,1%
23,74
43,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,03 2,03
---
8,46
316,5%