Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 06:28
kontakt
SUWARY
Półroczne skonsolidowane
 2020-03-312020-03-312021-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74 047,00 74 047,00
0,0%
94 072,00
27,0%
122 527,00
30,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 141,00 8 672,00
-5,1%
11 953,00
37,8%
12 966,00
8,5%
Zysk (strata) brutto 6 843,00 6 843,00
0,0%
10 757,00
57,2%
12 301,00
14,4%
Zysk (strata) netto 5 758,00 5 758,00
0,0%
9 783,00
69,9%
10 584,00
8,2%
Amortyzacja 3 615,00 3 615,00
0,0%
4 006,00
10,8%
4 143,00
3,4%
Aktywa 166 380,00 166 380,00
0,0%
180 233,00
8,3%
207 061,00
14,9%
Kapitał własny 74 049,00 74 049,00
0,0%
89 420,00
20,8%
107 296,00
20,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,04 16,04
0,0%
19,38
20,8%
23,25
20,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,25
0,0%
2,12
69,9%
2,29
8,2%