Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 03:34
kontakt
SUWARY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312021-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 058,00 49 077,00
0,0%
66 963,00
36,4%
89 772,00
34,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 698,00 4 197,00
-10,7%
8 202,00
95,4%
10 205,00
24,4%
Zysk (strata) brutto 2 634,00 2 459,00
-6,6%
29 006,00
1 079,6%
13 864,00
-52,2%
Zysk (strata) netto 2 402,00 2 251,00
-6,3%
28 744,00
1 176,9%
12 638,00
-56,0%
Amortyzacja 2 579,00 1 676,00
-35,0%
2 674,00
59,5%
2 640,00
-1,3%
Aktywa 151 654,00 154 943,00
2,2%
157 575,00
1,7%
180 961,00
14,8%
Kapitał własny 69 313,00 70 787,00
2,1%
99 258,00
40,2%
116 886,00
17,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,02 15,02
0,0%
21,51
43,2%
25,33
17,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,52
0,0%
6,23
1 097,7%
2,74
-56,0%