Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 13:19
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 108,00 37 678,00
-6,1%
42 983,00
14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 731,00 5 337,00
12,8%
4 652,00
-12,8%
Zysk (strata) brutto 4 977,00 5 713,00
14,8%
4 724,00
-17,3%
Zysk (strata) netto 4 723,00 5 574,00
18,0%
3 954,00
-29,1%
Amortyzacja 1 290,00 1 351,00
4,7%
1 336,00
-1,1%
Aktywa 155 765,00 154 514,00
-0,8%
169 894,00
10,0%
Kapitał własny 103 981,00 109 555,00
5,4%
113 509,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,53 23,74
5,4%
24,60
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,21
18,1%
0,86
-29,1%