Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 13:07
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 983,00 46 789,00
8,9%
31 100,00
-33,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 652,00 5 553,00
19,4%
2 417,00
-56,5%
Zysk (strata) brutto 4 724,00 9 140,00
93,5%
2 440,00
-73,3%
Zysk (strata) netto 3 954,00 8 684,00
119,6%
2 308,00
-73,4%
Amortyzacja 1 336,00 1 304,00
-2,4%
1 354,00
3,8%
Aktywa 169 894,00 180 961,00
6,5%
160 215,00
-11,5%
Kapitał własny 113 509,00 116 886,00
3,0%
119 194,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,60 25,33
3,0%
25,83
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 1,88
119,6%
0,50
-73,4%