Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:22
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 736,00 19 391,00
31,6%
23 989,00
23,7%
16 357,00
-31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 488,00 920,00
---
1 906,00
107,2%
-1 328,00
---
Zysk (strata) brutto -1 765,00 548,00
---
1 619,00
195,4%
-1 849,00
---
Zysk (strata) netto -1 363,00 233,00
---
1 329,00
470,4%
-1 460,00
---
Amortyzacja 1 391,00 1 260,00
-9,4%
1 244,00
-1,3%
1 328,00
6,8%
Aktywa 173 531,00 182 109,00
4,9%
187 459,00
2,9%
196 206,00
4,7%
Kapitał własny 90 730,00 90 963,00
0,3%
92 443,00
1,6%
90 983,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,01 21,06
0,3%
21,40
1,6%
21,07
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 0,05
---
0,31
470,4%
-0,34
---