Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 01:35
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 391,00 23 989,00
23,7%
16 357,00
-31,8%
18 445,00
12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 920,00 1 906,00
107,2%
-1 328,00
---
-551,00
---
Zysk (strata) brutto 548,00 1 619,00
195,4%
-1 849,00
---
-1 704,00
---
Zysk (strata) netto 233,00 1 329,00
470,4%
-1 460,00
---
-1 376,00
---
Amortyzacja 1 260,00 1 244,00
-1,3%
1 328,00
6,8%
1 348,00
1,5%
Aktywa 182 109,00 187 459,00
2,9%
196 206,00
4,7%
200 146,00
2,0%
Kapitał własny 90 963,00 92 443,00
1,6%
90 983,00
-1,6%
89 843,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,06 21,40
1,6%
21,07
-1,6%
20,80
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,31
470,4%
-0,34
---
-0,32
---