Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:46
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 189 568,00 199 470,00
5,2%
222 036,00
11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 307,00 -9 622,00
---
4 518,00
---
Zysk (strata) brutto 12 366,00 -9 394,00
---
4 168,00
---
Zysk (strata) netto 10 540,00 -7 451,00
---
4 160,00
---
Amortyzacja 12 794,00 13 386,00
4,6%
12 758,00
-4,7%
Aktywa 924 707,00 881 805,00
-4,6%
892 203,00
1,2%
Kapitał własny 554 352,00 547 694,00
-1,2%
552 764,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,62 20,37
-1,2%
20,56
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 -0,28
---
0,16
---