Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 13:35
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 248 007,00 284 754,00
14,8%
268 069,00
-5,9%
250 922,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 944,00 14 536,00
-19,0%
24 827,00
70,8%
16 110,00
-35,1%
Zysk (strata) brutto 19 574,00 15 215,00
-22,3%
31 252,00
105,4%
13 814,00
-55,8%
Zysk (strata) netto 16 292,00 14 304,00
-12,2%
27 285,00
90,8%
13 861,00
-49,2%
Amortyzacja 13 092,00 13 264,00
1,3%
13 353,00
0,7%
13 427,00
0,6%
Aktywa 936 277,00 968 890,00
3,5%
955 827,00
-1,3%
951 551,00
-0,4%
Kapitał własny 573 364,00 588 490,00
2,6%
583 553,00
-0,8%
597 798,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,33 21,89
2,6%
21,71
-0,8%
22,24
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,53
-12,2%
1,02
90,8%
0,52
-49,2%