Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 14:57
kontakt
STALEXP
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 351 487,00 289 545,00
-17,6%
360 162,00
24,4%
360 162,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 129 153,00 100 291,00
-22,3%
125 333,00
25,0%
125 333,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 124 772,00 98 651,00
-20,9%
123 630,00
25,3%
123 630,00
0,0%
Zysk (strata) netto 75 526,00 87 261,00
15,5%
90 555,00
3,8%
90 555,00
0,0%
Amortyzacja 57 005,00 58 779,00
3,1%
80 232,00
36,5%
80 232,00
0,0%
Aktywa 1 322 052,00 1 432 221,00
8,3%
1 350 353,00
-5,7%
1 350 353,00
0,0%
Kapitał własny 786 335,00 861 026,00
9,5%
793 449,00
-7,8%
793 449,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,18 3,48
9,5%
3,21
-7,8%
3,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,35
15,7%
0,37
3,7%
0,37
0,0%