Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 07:53
kontakt
STALEXP
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 130 245,00 147 356,00
13,1%
127 972,00
-13,2%
127 197,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 602,00 79 833,00
238,2%
-27 897,00
---
65 582,00
---
Zysk (strata) brutto 27 687,00 85 670,00
209,4%
-22 360,00
---
69 683,00
---
Zysk (strata) netto 15 437,00 67 205,00
335,4%
-12 074,00
---
57 182,00
---
Amortyzacja 22 437,00 23 051,00
2,7%
23 536,00
2,1%
25 721,00
9,3%
Aktywa 1 482 825,00 1 544 064,00
4,1%
1 543 403,00
-0,0%
1 570 051,00
1,7%
Kapitał własny 696 704,00 763 896,00
9,6%
751 699,00
-1,6%
808 906,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,82 3,09
9,6%
3,04
-1,6%
3,27
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,27
338,7%
-0,05
---
0,23
---