Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 11:06
kontakt
STALEXP
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91 211,00 96 509,00
5,8%
119 610,00
23,9%
119 610,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 227,00 26 532,00
-37,2%
57 595,00
117,1%
57 595,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 40 168,00 26 962,00
-32,9%
61 659,00
128,7%
61 659,00
0,0%
Zysk (strata) netto 30 949,00 14 929,00
-51,8%
48 525,00
225,0%
48 525,00
0,0%
Amortyzacja 21 709,00 22 156,00
2,1%
20 867,00
-5,8%
20 867,00
0,0%
Aktywa 1 404 702,00 1 286 876,00
-8,4%
1 345 422,00
4,5%
1 345 422,00
0,0%
Kapitał własny 824 389,00 780 228,00
-5,4%
828 755,00
6,2%
828 755,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,33 3,16
-5,4%
3,35
6,2%
3,35
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,06
-52,0%
0,20
226,7%
0,20
0,0%