Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 14:52
kontakt
STALEXP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 128 656,00 158 847,00
23,5%
187 720,00
18,2%
233 543,00
24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 095,00 64 507,00
28,8%
30 000,00
-53,5%
69 135,00
130,4%
Zysk (strata) brutto 49 215,00 63 642,00
29,3%
26 339,00
-58,6%
77 823,00
195,5%
Zysk (strata) netto 32 967,00 47 113,00
42,9%
12 837,00
-72,8%
54 099,00
321,4%
Amortyzacja 29 061,00 40 161,00
38,2%
43 865,00
9,2%
43 970,00
0,2%
Aktywa 1 329 794,00 1 317 538,00
-0,9%
1 286 876,00
-2,3%
1 482 825,00
15,2%
Kapitał własny 806 640,00 749 983,00
-7,0%
780 228,00
4,0%
696 704,00
-10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,26 3,03
-7,0%
3,16
4,0%
2,82
-10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,19
43,6%
0,05
-72,8%
0,22
321,2%