Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 03:35
kontakt
STALEXP
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167 962,00 128 656,00
-23,4%
158 847,00
23,5%
187 720,00
18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 009,00 50 095,00
-17,9%
64 507,00
28,8%
68 759,00
6,6%
Zysk (strata) brutto 59 025,00 49 215,00
-16,6%
63 642,00
29,3%
67 130,00
5,5%
Zysk (strata) netto 35 138,00 32 967,00
-6,2%
47 113,00
42,9%
45 878,00
-2,6%
Amortyzacja 28 213,00 29 061,00
3,0%
40 161,00
38,2%
43 865,00
9,2%
Aktywa 1 291 294,00 1 329 794,00
3,0%
1 317 538,00
-0,9%
1 286 876,00
-2,3%
Kapitał własny 744 510,00 806 640,00
8,3%
749 983,00
-7,0%
780 228,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,01 3,26
8,3%
3,03
-7,0%
3,16
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,13
-6,3%
0,19
43,6%
0,19
-2,6%