Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 19:50
kontakt
STALEXP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 699,00 1 831,00
7,8%
2 019,00
10,3%
2 312,00
14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 712,00 -3 509,00
---
-2 766,00
---
-3 929,00
---
Zysk (strata) brutto 140 296,00 1 692,00
-98,8%
47 468,00
2 705,4%
57 611,00
21,4%
Zysk (strata) netto 139 668,00 1 931,00
-98,6%
46 897,00
2 328,6%
57 041,00
21,6%
Amortyzacja 326,00 333,00
2,1%
342,00
2,7%
215,00
-37,1%
Aktywa 415 246,00 266 119,00
-35,9%
308 272,00
15,8%
319 435,00
3,6%
Kapitał własny 396 820,00 258 586,00
-34,8%
301 942,00
16,8%
311 598,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,05
-34,8%
1,22
16,7%
1,26
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,01
-98,6%
0,19
2 275,0%
0,23
21,6%