Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 00:33
kontakt
STALEXP
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 909,00 1 699,00
-11,0%
1 831,00
7,8%
2 019,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 555,00 -2 712,00
---
-3 509,00
---
-2 766,00
---
Zysk (strata) brutto -528,00 140 296,00
---
1 692,00
-98,8%
47 468,00
2 705,4%
Zysk (strata) netto -741,00 139 668,00
---
1 931,00
-98,6%
46 897,00
2 328,6%
Amortyzacja 326,00 326,00
0,0%
333,00
2,1%
342,00
2,7%
Aktywa 276 760,00 415 246,00
50,0%
266 119,00
-35,9%
308 272,00
15,8%
Kapitał własny 268 262,00 396 820,00
47,9%
258 586,00
-34,8%
301 942,00
16,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 1,60
47,9%
1,05
-34,8%
1,22
16,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,56
---
0,01
-98,6%
0,19
2 275,0%