Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 13:54
kontakt
STALEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 158,00 1 154,00
-0,3%
1 162,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 980,00 -1 958,00
---
-1 715,00
---
Zysk (strata) brutto 9 026,00 48 576,00
438,2%
1 602,00
-96,7%
Zysk (strata) netto 8 751,00 48 281,00
451,7%
1 234,00
-97,4%
Amortyzacja 117,00 98,00
-16,2%
100,00
2,0%
Aktywa 321 087,00 319 435,00
-0,5%
320 485,00
0,3%
Kapitał własny 312 775,00 311 598,00
-0,4%
312 817,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,26
-0,4%
1,26
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,20
457,1%
0,00
-97,4%