Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:41
kontakt
STALEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 928,00 950,00
2,4%
1 007,00
6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 286,00 -1 825,00
---
-1 587,00
---
Zysk (strata) brutto -1 284,00 55 302,00
---
4 776,00
-91,4%
Zysk (strata) netto -666,00 56 458,00
---
4 895,00
-91,3%
Amortyzacja 163,00 166,00
1,8%
171,00
3,0%
Aktywa 265 467,00 322 388,00
21,4%
327 971,00
1,7%
Kapitał własny 257 920,00 314 371,00
21,9%
319 257,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,27
21,9%
1,29
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,23
---
0,02
-91,2%