Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:16
kontakt
RELPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 272,00 33 140,00
-0,4%
31 374,00
-5,3%
39 346,00
25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 170,00 2 664,00
22,8%
970,00
-63,6%
3 337,00
244,0%
Zysk (strata) brutto 2 180,00 3 015,00
38,3%
188,00
-93,8%
3 249,00
1 628,2%
Zysk (strata) netto 1 765,00 2 395,00
35,7%
119,00
-95,0%
2 496,00
1 997,5%
Amortyzacja 1 681,00 1 651,00
-1,8%
1 632,00
-1,2%
1 597,00
-2,1%
Aktywa 111 433,00 116 879,00
4,9%
119 962,00
2,6%
127 783,00
6,5%
Kapitał własny 88 797,00 91 192,00
2,7%
91 310,00
0,1%
93 806,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,24 9,49
2,7%
9,50
0,1%
9,76
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,25
35,3%
0,01
-95,2%
0,26
2 066,7%