Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:03
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 197 103,00 119 464,00
-39,4%
116 056,00
-2,9%
102 813,00
-11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97 778,00 3 785,00
---
-13 896,00
---
77 460,00
---
Zysk (strata) brutto -99 696,00 208,00
---
-33 514,00
---
85 985,00
---
Zysk (strata) netto -99 382,00 208,00
---
-33 532,00
---
85 848,00
---
Amortyzacja 3 248,00 2 299,00
-29,2%
2 086,00
-9,3%
2 085,00
-0,0%
Aktywa 782 484,00 747 319,00
-4,5%
706 294,00
-5,5%
642 890,00
-9,0%
Kapitał własny -192 253,00 -192 777,00
---
-225 653,00
---
-73 674,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,51 -1,51
---
-1,77
---
-0,58
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,78 0,00
---
-0,26
---
0,67
---