Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 15:04
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 722,00 57 959,00
21,5%
51 575,00
-11,0%
34 945,00
-32,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 799,00 -22 290,00
---
-5 238,00
---
-58 939,00
---
Zysk (strata) brutto -33 299,00 -40 339,00
---
1 944,00
---
-76 597,00
---
Zysk (strata) netto -33 320,00 -40 889,00
---
-613,00
---
-76 612,00
---
Amortyzacja 1 634,00 1 676,00
2,6%
1 855,00
10,7%
1 672,00
-9,9%
Aktywa 417 668,00 357 636,00
-14,4%
423 984,00
18,6%
361 880,00
-14,6%
Kapitał własny -450 867,00 -494 102,00
---
-459 181,00
---
-534 740,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,80 -3,07
---
-2,85
---
-3,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,25
---
-0,00
---
-0,48
---