Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:14
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 102 813,00 92 218,00
-10,3%
92 218,00
0,0%
108 427,00
17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 975,00 -24 862,00
---
-23 513,00
---
19 106,00
---
Zysk (strata) brutto 86 500,00 -19 510,00
---
-18 161,00
---
22 972,00
---
Zysk (strata) netto 85 848,00 -17 414,00
---
-17 414,00
---
23 386,00
---
Amortyzacja 2 085,00 2 087,00
0,1%
2 087,00
0,0%
2 053,00
-1,6%
Aktywa 642 890,00 586 230,00
-8,8%
586 230,00
0,0%
550 238,00
-6,1%
Kapitał własny -73 674,00 -87 722,00
---
-87 722,00
---
-62 573,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---