Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 01:13
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92 218,00 92 218,00
0,0%
120 114,00
30,3%
108 427,00
-9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 513,00 -23 513,00
---
40 624,00
---
19 106,00
-53,0%
Zysk (strata) brutto -18 161,00 -18 161,00
---
44 490,00
---
22 972,00
-48,4%
Zysk (strata) netto -17 414,00 -17 414,00
---
44 904,00
---
23 386,00
-47,9%
Amortyzacja 2 087,00 2 087,00
0,0%
2 053,00
-1,6%
2 053,00
0,0%
Aktywa 586 230,00 586 230,00
0,0%
550 238,00
-6,1%
550 238,00
0,0%
Kapitał własny -87 722,00 -87 722,00
---
-62 573,00
---
-62 573,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%