Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:18
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Składki na udziale własnym 2 970 349,00 3 051 746,00
2,7%
3 039 793,00
-0,4%
3 000 226,00
-1,3%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 777 454,00 1 730 820,00
122,6%
439 507,00
-74,6%
390 215,00
-11,2%
Przychody z lokat -88 988,00 -79 989,00
---
-529 322,00
---
-221 055,00
---
Zysk (strata) brutto 625 455,00 1 583 330,00
153,1%
-167 478,00
---
88 070,00
---
Zysk (strata) netto 524 893,00 1 516 345,00
188,9%
-241 140,00
---
12 131,00
---
Aktywa 47 005 219,00 47 290 282,00
0,6%
44 466 221,00
-6,0%
44 917 253,00
1,0%
Kapitał własny 15 814 635,00 16 373 983,00
3,5%
15 776 367,00
-3,6%
15 569 777,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,31 18,96
3,5%
18,27
-3,6%
18,03
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 1,76
188,8%
-0,28
---
0,01
---