Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 02:39
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Składki na udziale własnym 3 258 869,00 3 250 726,00
-0,2%
3 437 894,00
5,8%
6 888 030,00
100,4%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 452 436,00 405 696,00
-10,3%
1 598 493,00
294,0%
1 232 422,00
-22,9%
Przychody z lokat 581 757,00 738 674,00
27,0%
349 353,00
-52,7%
997 924,00
185,6%
Zysk (strata) brutto 910 248,00 1 035 539,00
13,8%
1 844 539,00
78,1%
2 029 083,00
10,0%
Zysk (strata) netto 854 257,00 961 959,00
12,6%
1 725 536,00
79,4%
1 863 050,00
8,0%
Aktywa 45 935 032,00 48 934 557,00
6,5%
50 618 532,00
3,4%
50 078 370,00
-1,1%
Kapitał własny 15 824 143,00 17 585 961,00
11,1%
17 242 574,00
-2,0%
19 120 546,00
10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,32 20,36
11,1%
19,97
-1,9%
22,14
10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 1,11
12,6%
2,00
79,4%
2,16
8,0%