Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 10:13
kontakt
PROJPRZEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 969,00 37 928,00
18,6%
33 967,00
-10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -513,00 -358,00
---
180,00
---
Zysk (strata) brutto -1 924,00 41,00
---
-911,00
---
Zysk (strata) netto -1 452,00 -60,00
---
-673,00
---
Amortyzacja 1 077,00 1 223,00
13,6%
1 350,00
10,4%
Aktywa 205 566,00 204 801,00
-0,4%
212 661,00
3,8%
Kapitał własny 96 780,00 96 720,00
-0,1%
96 047,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,18 16,17
-0,1%
16,05
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,01
---
-0,11
---