Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:56
kontakt
PGNIG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 203 000,00 6 925 000,00
33,1%
17 430 000,00
151,7%
28 156 000,00
61,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 465 000,00 599 000,00
28,8%
3 857 000,00
543,9%
3 118 000,00
-19,2%
Zysk (strata) brutto 1 191 000,00 639 000,00
-46,3%
3 485 000,00
445,4%
2 968 000,00
-14,8%
Zysk (strata) netto 1 140 000,00 485 000,00
-57,5%
2 766 000,00
470,3%
2 502 000,00
-9,5%
Amortyzacja 206 000,00 211 000,00
2,4%
224 000,00
6,2%
217 000,00
-3,1%
Aktywa 48 058 000,00 57 201 000,00
19,0%
69 690 000,00
21,8%
72 408 000,00
3,9%
Kapitał własny 37 816 000,00 36 015 000,00
-4,8%
35 570 000,00
-1,2%
35 796 000,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,54 6,23
-4,8%
6,16
-1,2%
6,20
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,08
-57,4%
0,48
470,2%
0,43
-9,6%