Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 14:14
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 7 430 000,00 7 440 000,00
0,1%
7 269 000,00
-2,3%
Przychody z tytułu prowizji 1 442 000,00 1 423 000,00
-1,3%
1 437 000,00
1,0%
Wynik na działalności bankowej 3 949 000,00 2 143 000,00
-45,7%
2 874 000,00
34,1%
Zysk (strata) brutto 3 413 000,00 1 281 000,00
-62,5%
2 311 000,00
80,4%
Zysk (strata) netto 2 496 000,00 424 000,00
-83,0%
1 766 000,00
316,5%
Amortyzacja 252 000,00 260 000,00
3,2%
254 000,00
-2,3%
Aktywa 446 939 000,00 474 680 000,00
6,2%
470 426 000,00
-0,9%
Kapitał własny 43 209 000,00 42 954 000,00
-0,6%
45 031 000,00
4,8%
Współczynnik wypłacalności 22,52 20,84
-7,5%
20,32
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,57 34,36
-0,6%
36,02
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,00 0,34
-83,0%
1,41
316,8%