Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 16:23
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 7 241 000,00 7 430 000,00
2,6%
7 440 000,00
0,1%
Przychody z tytułu prowizji 1 349 000,00 1 442 000,00
6,9%
1 423 000,00
-1,3%
Wynik na działalności bankowej 2 259 000,00 3 949 000,00
74,8%
2 143 000,00
-45,7%
Zysk (strata) brutto 1 148 000,00 3 413 000,00
197,3%
1 281 000,00
-62,5%
Zysk (strata) netto 692 000,00 2 496 000,00
260,7%
424 000,00
-83,0%
Amortyzacja 237 000,00 252 000,00
6,3%
260 000,00
3,2%
Aktywa 435 986 000,00 446 939 000,00
2,5%
474 680 000,00
6,2%
Kapitał własny 39 221 000,00 43 209 000,00
10,2%
42 954 000,00
-0,6%
Współczynnik wypłacalności 21,30 22,52
5,7%
20,84
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,38 34,57
10,2%
34,36
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 2,00
260,5%
0,34
-83,0%