Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:44
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 300 000,00 2 497 000,00
8,6%
3 393 000,00
35,9%
Przychody z tytułu prowizji 1 230 000,00 1 240 000,00
0,8%
1 243 000,00
0,2%
Wynik na działalności bankowej 2 020 000,00 2 310 000,00
14,4%
2 273 000,00
-1,6%
Zysk (strata) brutto 1 393 000,00 1 366 000,00
-1,9%
1 698 000,00
24,3%
Zysk (strata) netto 1 040 000,00 1 070 000,00
2,9%
1 312 000,00
22,6%
Amortyzacja 221 000,00 220 000,00
-0,5%
216 000,00
-1,8%
Aktywa 371 611 000,00 388 816 000,00
4,6%
395 053 000,00
1,6%
Kapitał własny 39 931 000,00 36 073 000,00
-9,7%
34 204 000,00
-5,2%
Współczynnik wypłacalności 20,78 19,84
-4,5%
19,16
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,94 28,86
-9,7%
27,36
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,86
2,9%
1,05
22,7%