Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:08
kontakt
NOVITA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 200 941,00 221 425,00
10,2%
248 849,00
12,4%
184 895,00
-25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 646,00 61 713,00
24,3%
28 325,00
-54,1%
26 702,00
-5,7%
Zysk (strata) brutto 49 143,00 61 038,00
24,2%
25 567,00
-58,1%
28 013,00
9,6%
Zysk (strata) netto 40 690,00 49 759,00
22,3%
21 369,00
-57,1%
23 286,00
9,0%
Amortyzacja 5 385,00 5 101,00
-5,3%
4 742,00
-7,0%
4 674,00
-1,4%
Aktywa 175 730,00 196 012,00
11,5%
186 748,00
-4,7%
164 298,00
-12,0%
Kapitał własny 129 127,00 125 876,00
-2,5%
147 256,00
17,0%
130 519,00
-11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,65 50,35
-2,5%
58,90
17,0%
52,21
-11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 16,28 19,90
22,3%
8,55
-57,1%
9,31
9,0%