Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 08:33
kontakt
NOVITA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 119 813,00 118 222,00
-1,3%
95 575,00
-19,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 376,00 14 891,00
-63,1%
14 176,00
-4,8%
Zysk (strata) brutto 39 890,00 13 707,00
-65,6%
14 861,00
8,4%
Zysk (strata) netto 32 455,00 11 142,00
-65,7%
12 031,00
8,0%
Amortyzacja 2 554,00 2 376,00
-7,0%
2 322,00
-2,3%
Aktywa 214 046,00 199 803,00
-6,7%
196 596,00
-1,6%
Kapitał własny 131 582,00 137 018,00
4,1%
159 287,00
16,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,63 54,81
4,1%
63,72
16,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,98 4,46
-65,7%
4,81
8,0%