Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:53
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 734,00 46 724,00
-20,4%
54 887,00
17,5%
57 575,00
4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 010,00 10 311,00
-45,8%
11 025,00
6,9%
6 976,00
-36,7%
Zysk (strata) brutto 18 428,00 10 200,00
-44,6%
10 947,00
7,3%
6 593,00
-39,8%
Zysk (strata) netto 15 078,00 8 346,00
-44,6%
8 957,00
7,3%
5 568,00
-37,8%
Amortyzacja 1 275,00 1 271,00
-0,3%
1 276,00
0,4%
1 188,00
-6,9%
Aktywa 214 046,00 186 593,00
-12,8%
196 012,00
5,0%
188 085,00
-4,0%
Kapitał własny 131 582,00 139 929,00
6,3%
125 876,00
-10,0%
131 444,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,63 55,97
6,3%
50,35
-10,0%
52,58
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,03 3,34
-44,7%
3,58
7,3%
2,23
-37,8%