Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 19:48
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 881,00 43 510,00
11,9%
45 810,00
5,3%
46 469,00
1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 827,00 4 913,00
73,8%
7 613,00
55,0%
6 185,00
-18,8%
Zysk (strata) brutto 3 140,00 5 155,00
64,2%
7 997,00
55,1%
6 083,00
-23,9%
Zysk (strata) netto 2 543,00 4 167,00
63,9%
7 088,00
70,1%
4 913,00
-30,7%
Amortyzacja 1 157,00 1 166,00
0,8%
1 186,00
1,7%
1 184,00
-0,2%
Aktywa 196 596,00 166 790,00
-15,2%
164 298,00
-1,5%
178 337,00
8,5%
Kapitał własny 159 287,00 133 454,00
-16,2%
130 519,00
-2,2%
135 432,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 63,72 53,38
-16,2%
52,21
-2,2%
54,17
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,67
63,9%
2,84
70,1%
1,96
-30,7%