Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 07:17
kontakt
NOVAVISGR
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 139,00 10 194,00
376,6%
9 448,00
-7,3%
9 448,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 250,00 -1 817,00
---
4 645,00
---
4 645,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -8 139,00 -1 319,00
---
2 993,00
---
2 993,00
0,0%
Zysk (strata) netto -5 303,00 -1 474,00
---
2 858,00
---
2 858,00
0,0%
Amortyzacja 11,00 3,00
-72,7%
53,00
1 666,7%
53,00
0,0%
Aktywa 56 917,00 9 089,00
-84,0%
18 404,00
102,5%
18 404,00
0,0%
Kapitał własny 43 417,00 1 207,00
-97,2%
3 571,00
195,9%
3 571,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,03
-70,2%
0,10
200,0%
0,10
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,04
---
0,08
---
0,08
0,0%