Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 00:32
kontakt
NOVAVISGR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 400,00 10,00
-97,5%
519,00
5 090,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 679,00 2 665,00
---
-2 047,00
---
Zysk (strata) brutto -1 727,00 -8 029,00
---
-27 945,00
---
Zysk (strata) netto -2 023,00 -5 117,00
---
-22 902,00
---
Amortyzacja 1,00 11,00
1 000,0%
3,00
-72,7%
Aktywa 5 185,00 48 734,00
839,9%
27 299,00
-44,0%
Kapitał własny 1 554,00 43 418,00
2 694,0%
20 523,00
-52,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 1,24
204,7%
0,59
-52,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,53 -0,15
---
-0,65
---