Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 06:52
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92,00 8 278,00
8 897,8%
8 278,00
0,0%
4 865,00
-41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -640,00 6 813,00
---
6 813,00
0,0%
3 833,00
-43,7%
Zysk (strata) brutto -587,00 5 112,00
---
5 112,00
0,0%
3 781,00
-26,0%
Zysk (strata) netto -468,00 4 825,00
---
4 825,00
0,0%
3 545,00
-26,5%
Amortyzacja 14,00 14,00
0,0%
14,00
0,0%
14,00
0,0%
Aktywa 5 082,00 18 404,00
262,1%
18 404,00
0,0%
25 706,00
39,7%
Kapitał własny -762,00 3 571,00
---
3 571,00
0,0%
6 805,00
90,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,10
---
0,10
0,0%
0,19
90,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,14
---
0,14
0,0%
0,10
-26,8%