Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 05:11
kontakt
NOVAVISGR
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 640,00 10,00
-98,4%
6 579,00
65 690,0%
1 078,00
-83,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 212,00 2 527,00
---
-1 845,00
---
-1 529,00
---
Zysk (strata) brutto -2 606,00 2 519,00
---
-1 611,00
---
-1 532,00
---
Zysk (strata) netto -1 573,00 2 873,00
---
-2 889,00
---
-1 499,00
---
Amortyzacja 116,00 11,00
-90,5%
0,00
---
25,00
---
Aktywa 14 195,00 5 982,00
-57,9%
14 386,00
140,5%
5 700,00
-60,4%
Kapitał własny -2 256,00 5 171,00
---
1 344,00
-74,0%
-292,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,68
---
0,04
-94,4%
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,38
---
-0,08
---
-0,04
---