Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 06:37
kontakt
NOVAVISGR
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 6 579,00
65 690,0%
1 078,00
-83,6%
7 477,00
593,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 527,00 -1 845,00
---
-1 529,00
---
5 577,00
---
Zysk (strata) brutto 2 519,00 -1 611,00
---
-1 532,00
---
5 467,00
---
Zysk (strata) netto 2 873,00 -2 889,00
---
-1 499,00
---
5 061,00
---
Amortyzacja 11,00 0,00
---
25,00
---
26,00
4,0%
Aktywa 5 982,00 14 386,00
140,5%
5 700,00
-60,4%
29 723,00
421,5%
Kapitał własny 5 171,00 1 344,00
-74,0%
-291,00
---
8 315,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,04
-94,4%
-0,01
---
0,24
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -0,08
---
-0,04
---
0,14
---