Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:18
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 519,00 224,00
-56,8%
224,00
0,0%
269,00
20,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 280,00 -278,00
---
-278,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) brutto -5 690,00 -4 274,00
---
-4 274,00
---
-3 716,00
---
Zysk (strata) netto -3 977,00 -3 996,00
---
-3 996,00
---
-2 965,00
---
Amortyzacja 3,00 14,00
366,7%
14,00
0,0%
11,00
-21,4%
Aktywa 27 299,00 22 662,00
-17,0%
22 662,00
0,0%
20 175,00
-11,0%
Kapitał własny 20 523,00 16 526,00
-19,5%
16 526,00
0,0%
13 562,00
-17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,47
-19,5%
0,47
0,0%
0,39
-18,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,11
---
-0,11
---
-0,08
---