Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 13:07
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 6,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -790,00 -357,00
---
Zysk (strata) brutto -663,00 9,00
---
Zysk (strata) netto -687,00 42,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 15 095,00 14 197,00
-5,9%
Kapitał własny 13 091,00 13 134,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,61
28,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---