Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:31
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61,00 13,00
-78,7%
12,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -565,00 -923,00
---
-1 347,00
---
Zysk (strata) brutto -491,00 -827,00
---
-1 347,00
---
Zysk (strata) netto -430,00 -833,00
---
-1 315,00
---
Amortyzacja 11,00 11,00
0,0%
11,00
0,0%
Aktywa 29 274,00 26 968,00
-7,9%
25 412,00
-5,8%
Kapitał własny 25 144,00 24 311,00
-3,3%
22 996,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,88
-3,3%
0,84
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,05
---