Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.20, godz. 07:15
kontakt
BBIDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 465,00 3 103,00
111,8%
1 413,00
-54,5%
1 568,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74,00 1 709,00
2 209,5%
-100,00
---
-235,00
---
Zysk (strata) brutto 279,00 -8 922,00
---
791,00
---
287,00
-63,7%
Zysk (strata) netto 583,00 -7 793,00
---
477,00
---
10,00
-97,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 172 278,00 159 127,00
-7,6%
160 881,00
1,1%
159 651,00
-0,8%
Kapitał własny 101 274,00 93 437,00
-7,7%
93 914,00
0,5%
93 924,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,99 9,22
-7,7%
9,27
0,5%
9,27
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,77
---
0,05
---
0,00
-97,9%