Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:23
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -820,00 596,00
---
899,00
50,8%
159,00
-82,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 073,00 302,00
---
532,00
76,2%
-129,00
---
Zysk (strata) brutto -1 188,00 302,00
---
-1 555,00
---
-361,00
---
Zysk (strata) netto -1 141,00 356,00
---
-1 423,00
---
-303,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 004,00 55 307,00
0,6%
55 758,00
0,8%
55 371,00
-0,7%
Kapitał własny 54 551,00 54 907,00
0,7%
53 484,00
-2,6%
53 181,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,28
0,6%
1,25
-2,6%
1,24
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,01
---
-0,03
---
-0,01
---