Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 10:41
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 207,00 207,00
0,0%
273,00
31,9%
214,00
-21,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -102,00 -102,00
---
188,00
---
4,00
-97,9%
Zysk (strata) brutto -6,00 -6,00
---
-2 051,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) netto 71,00 71,00
0,0%
-1 616,00
---
-263,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 52 531,00 52 531,00
0,0%
49 477,00
-5,8%
49 395,00
-0,2%
Kapitał własny 50 026,00 50 026,00
0,0%
48 410,00
-3,2%
48 147,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,17
0,0%
1,13
-3,3%
1,12
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,04
---
-0,01
---