Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 19:45
kontakt
06MAGNA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 284,00 2 444,00
7,0%
2 817,00
15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 192,00 565,00
-82,3%
-1 376,00
---
Zysk (strata) brutto 3 253,00 1 190,00
-63,4%
-1 061,00
---
Zysk (strata) netto 2 639,00 446,00
-83,1%
-752,00
---
Amortyzacja 440,00 431,00
-2,0%
421,00
-2,3%
Aktywa 31 862,00 33 632,00
5,6%
36 186,00
7,6%
Kapitał własny 23 466,00 25 438,00
8,4%
27 571,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,83
8,4%
1,98
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,03
-83,2%
-0,05
---