Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 07:07
kontakt
06MAGNA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 179,00 229,00
27,9%
226,00
-1,3%
8 741,00
3 767,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 156,00 -13 263,00
---
-213,00
---
97 910,00
---
Zysk (strata) brutto 2 960,00 33 762,00
1 040,6%
7,00
-100,0%
98 006,00
1 399 985,7%
Zysk (strata) netto 2 378,00 35 615,00
1 397,7%
-23,00
---
79 364,00
---
Amortyzacja 97,00 100,00
3,1%
94,00
-6,0%
101,00
7,4%
Aktywa 21 503,00 56 507,00
162,8%
49 233,00
-12,9%
248 613,00
405,0%
Kapitał własny 19 406,00 54 647,00
181,6%
47 363,00
-13,3%
128 024,00
170,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 3,92
181,6%
3,40
-13,3%
9,20
170,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 2,56
1 395,9%
-0,00
---
5,70
---