Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:45
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 959,00 3 177,00
62,2%
5 562,00
75,1%
544,00
-90,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 192,00 3 766,00
-10,2%
94 142,00
2 399,8%
-10 170,00
---
Zysk (strata) brutto 4 852,00 3 835,00
-21,0%
94 168,00
2 355,5%
-9 632,00
---
Zysk (strata) netto 3 991,00 3 117,00
-21,9%
76 244,00
2 346,1%
-7 830,00
---
Amortyzacja 44,00 47,00
6,8%
54,00
14,9%
60,00
11,1%
Aktywa 51 376,00 54 833,00
6,7%
248 613,00
353,4%
138 610,00
-44,2%
Kapitał własny 48 660,00 51 777,00
6,4%
128 024,00
147,3%
120 194,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50 3,72
6,4%
9,20
147,3%
8,63
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,22
-22,0%
5,48
2 345,1%
-0,56
---