Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 14:30
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 544,00 281,00
-48,3%
2 758,00
881,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 170,00 -4 354,00
---
2 048,00
---
Zysk (strata) brutto -9 632,00 -2 960,00
---
2 193,00
---
Zysk (strata) netto -7 830,00 -1 596,00
---
1 753,00
---
Amortyzacja 60,00 62,00
3,3%
99,00
59,7%
Aktywa 138 610,00 119 396,00
-13,9%
121 325,00
1,6%
Kapitał własny 120 194,00 118 598,00
-1,3%
120 351,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,63 8,52
-1,3%
8,64
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 -0,12
---
0,13
---