Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:41
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 68 772,00 59 947,00
-12,8%
45 874,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 946,00 -3 411,00
---
-387,00
---
Zysk (strata) brutto 1 444,00 -4 267,00
---
-347,00
---
Zysk (strata) netto 1 039,00 -3 595,00
---
-456,00
---
Amortyzacja 288,00 288,00
0,0%
286,00
-0,7%
Aktywa 152 267,00 137 469,00
-9,7%
126 701,00
-7,8%
Kapitał własny 33 677,00 30 081,00
-10,7%
29 625,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,65
-10,7%
0,64
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,08
---
-0,01
---