Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:54
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 67 324,00 61 691,00
-8,4%
61 884,00
0,3%
68 772,00
11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 676,00 1 912,00
-59,1%
1 592,00
-16,7%
1 946,00
22,2%
Zysk (strata) brutto 4 450,00 1 750,00
-60,7%
1 337,00
-23,6%
1 444,00
8,0%
Zysk (strata) netto 3 425,00 1 430,00
-58,2%
893,00
-37,6%
1 039,00
16,3%
Amortyzacja 197,00 190,00
-3,6%
390,00
105,3%
288,00
-26,2%
Aktywa 127 882,00 136 337,00
6,6%
141 572,00
3,8%
152 267,00
7,6%
Kapitał własny 32 420,00 33 850,00
4,4%
32 638,00
-3,6%
33 677,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,73
4,4%
0,71
-3,5%
0,73
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,03
-58,1%
0,02
-38,7%
0,02
21,1%