Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:34
kontakt
MUZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 463,00 9 463,00
0,0%
6 349,00
-32,9%
8 011,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 160,00 2 160,00
0,0%
-152,00
---
577,00
---
Zysk (strata) brutto 2 062,00 2 062,00
0,0%
-216,00
---
520,00
---
Zysk (strata) netto 1 740,00 1 740,00
0,0%
-329,00
---
563,00
---
Amortyzacja 832,00 832,00
0,0%
876,00
5,3%
899,00
2,6%
Aktywa 42 239,00 42 239,00
0,0%
41 994,00
-0,6%
44 570,00
6,1%
Kapitał własny 26 909,00 26 909,00
0,0%
26 581,00
-1,2%
27 148,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,60 8,60
0,0%
8,49
-1,2%
8,67
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,56
0,0%
-0,10
---
0,18
---