Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 01:03
kontakt
MUZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 801,00 11 337,00
28,8%
14 994,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 164,00 2 644,00
127,1%
2 972,00
12,4%
Zysk (strata) brutto 979,00 2 535,00
158,9%
2 932,00
15,7%
Zysk (strata) netto 769,00 1 884,00
145,0%
2 360,00
25,3%
Amortyzacja 945,00 985,00
4,2%
1 026,00
4,2%
Aktywa 46 846,00 49 730,00
6,2%
57 316,00
15,3%
Kapitał własny 27 988,00 30 682,00
9,6%
33 042,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,94 9,80
9,6%
10,55
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,60
144,7%
0,75
25,2%