Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 21:52
kontakt
MOSTALZAB
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 013,00 8 906,00
27,0%
8 906,00
0,0%
14 086,00
58,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 990,00 -10 327,00
---
-10 326,00
---
-9 431,00
---
Zysk (strata) brutto 11 025,00 17 030,00
54,5%
17 030,00
0,0%
44 075,00
158,8%
Zysk (strata) netto 10 834,00 16 514,00
52,4%
16 514,00
0,0%
43 885,00
165,7%
Amortyzacja 292,00 371,00
27,1%
371,00
0,0%
421,00
13,5%
Aktywa 211 362,00 210 036,00
-0,6%
210 036,00
0,0%
235 668,00
12,2%
Kapitał własny 160 891,00 170 563,00
6,0%
170 564,00
0,0%
203 323,00
19,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,29
6,0%
2,29
0,0%
2,73
19,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,22
52,4%
0,22
0,0%
0,59
166,5%