Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 00:12
kontakt
MOSTALZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 954,00 4 058,00
-59,2%
7 186,00
77,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 306,00 -5 869,00
---
-2 900,00
---
Zysk (strata) brutto 5 133,00 -5 207,00
---
-678,00
---
Zysk (strata) netto 5 131,00 -5 522,00
---
395,00
---
Amortyzacja 233,00 195,00
-16,3%
249,00
27,7%
Aktywa 235 668,00 225 187,00
-4,4%
217 927,00
-3,2%
Kapitał własny 203 323,00 194 199,00
-4,5%
189 254,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 2,60
-4,5%
2,56
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,07
---
0,00
---