Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:27
kontakt
MOSTALZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 071,00 5 071,00
0,0%
4 369,00
-13,8%
4 132,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 648,00 -8 648,00
---
-12 589,00
---
-3 125,00
---
Zysk (strata) brutto -8 674,00 -8 674,00
---
-12 095,00
---
38 942,00
---
Zysk (strata) netto -1 660,00 -1 660,00
---
-10 504,00
---
38 754,00
---
Amortyzacja 172,00 172,00
0,0%
192,00
11,6%
188,00
-2,1%
Aktywa 211 411,00 211 411,00
0,0%
210 859,00
-0,3%
231 243,00
9,7%
Kapitał własny 168 991,00 168 991,00
0,0%
159 164,00
-5,8%
198 158,00
24,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,27 2,27
0,0%
2,14
-5,8%
2,66
24,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,14
---
0,52
---