Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 14:06
kontakt
MOSTALWAR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 040 738,00 1 087 165,00
4,5%
963 984,00
-11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 888,00 18 960,00
387,7%
11 393,00
-39,9%
Zysk (strata) brutto 4 689,00 5 650,00
20,5%
16 641,00
194,5%
Zysk (strata) netto -1 926,00 4 292,00
---
8 602,00
100,4%
Amortyzacja 8 876,00 11 455,00
29,1%
12 271,00
7,1%
Aktywa 874 717,00 821 269,00
-6,1%
770 916,00
-6,1%
Kapitał własny 14 413,00 18 705,00
29,8%
27 307,00
46,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,94
29,7%
1,36
46,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,22
---
0,43
100,0%