Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 05:38
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 300 935,00 415 388,00
38,0%
454 241,00
9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 777,00 849,00
-89,1%
24 018,00
2 729,0%
Zysk (strata) brutto 4 618,00 -3 191,00
---
14 469,00
---
Zysk (strata) netto 676,00 -1 284,00
---
11 073,00
---
Amortyzacja 4 467,00 5 151,00
15,3%
5 856,00
13,7%
Aktywa 922 340,00 948 830,00
2,9%
1 023 640,00
7,9%
Kapitał własny 59 036,00 57 790,00
-2,1%
69 224,00
19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,95 2,89
-2,1%
3,46
19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,06
---
0,55
---