Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 23:14
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 251 672,00 317 089,00
26,0%
187 933,00
-40,7%
348 407,00
85,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 246,00 3 716,00
65,4%
3 711,00
-0,1%
426,00
-88,5%
Zysk (strata) brutto 162,00 2 907,00
1 694,4%
600,00
-79,4%
1 833,00
205,5%
Zysk (strata) netto 990,00 1 328,00
34,1%
145,00
-89,1%
2 672,00
1 742,8%
Amortyzacja 3 134,00 3 129,00
-0,2%
2 985,00
-4,6%
3 578,00
19,9%
Aktywa 794 088,00 770 916,00
-2,9%
753 430,00
-2,3%
823 974,00
9,4%
Kapitał własny 25 979,00 27 307,00
5,1%
27 452,00
0,5%
30 124,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,36
5,1%
1,37
0,6%
1,51
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,07
32,0%
0,01
-89,4%
0,13
1 814,3%