Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 22:25
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 397 504,00 251 104,00
-36,8%
377 092,00
50,2%
359 357,00
-4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 530,00 894,00
-64,7%
-4 496,00
---
8 878,00
---
Zysk (strata) brutto 11 019,00 457,00
-95,9%
3 843,00
740,9%
-1 374,00
---
Zysk (strata) netto 8 788,00 274,00
-96,9%
3 102,00
1 032,1%
-1 262,00
---
Amortyzacja 4 920,00 6 051,00
23,0%
7 653,00
26,5%
6 756,00
-11,7%
Aktywa 894 144,00 829 742,00
-7,2%
955 850,00
15,2%
970 719,00
1,6%
Kapitał własny 49 260,00 49 534,00
0,6%
52 636,00
6,3%
51 374,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,46 2,48
0,6%
2,63
6,3%
2,57
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,01
-96,8%
0,16
1 007,1%
-0,06
---